NASCO-43-LED-DIGITAL-SATELLITE-TV-NAS-H43FB

2,499.00

▪ FULL HD
▪ HDMI
▪ USB MOVIE
▪ VGA
▪ DVBT2-S2

SKU: NAS-H43FB Category: Brand:

Description

▪ FULL HD
▪ HDMI
▪ USB MOVIE
▪ VGA
▪ DVBT2-S2